Vzory zmlúv

Tu umiestnené vzory zmlúv sú poskytnuté zadarmo, avšak dôrazne odporúčame využiť služby advokátskych kancelárií pri vypracovaní akejkoľvek zmluvy. Text vzorov je aktuálny k dátumu v predmetnom vzore uvedenom. Pred použitím vzoru zvážte skutočnosť, že v čase Vášho použitia vozru, môže byť text vzoru neaktuálny. Tu uvedené vzory využívate na vlastné riziko, nie sú poskytované ako právna služba za odplatu a za správnosť v žiadnom ohľade nezodpovedáme, slúžia a sú poskytnuté ako všeobecná informácia.